Liên kết website

TTKTDVDS Văn hóa

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

         Trung tâm KTDVDSVH là một trong bốn phòng chức năng của Ban quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn. Cơ cấu tổ chức gồm có 04 tổ: Tổ Nhị Thanh, Tổ Tam Thanh, Tổ Khai Thác và tổ Sản Xuất (Doanh nghiệp 1/9). Trong đó cán bộ phụ trách gồm có: 01 Giám đốc (ông Nguyễn Xuân Quang), 01 P.Giám đốc (bà Hoàng Thị Thoa), 04 tổ trưởng, 03 tổ phó, còn lại là CBVC người lao động.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

a) Chức năng: Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị quản lý và thực hiện việc khai thác các dịch vụ di sản văn hóa; trực tiếp quản lý, khai thác, bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích Nhị - Tam Thanh.

b) Nhiệm vụ: Tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệ vụ cụ thể sau:

1. Công tác quản lý di tích Nhị - Tam Thanh:

- Trực tiếp tham gia và hướng dẫn các hoạt động lễ hội, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại chỗ. Đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo, biên soạn tài liệu thuyết minh, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về di tích Nhị - Tam Thanh.

- Trực tếp tổ chức quản lý, đón tiếp và phục vụ khách tham quan du lịch và thực hiện việc thu phí, lệ phí tại di tích Nhị - Tam Thanh; phát hành ấn chỉ theo quy định hiện hành; theo dõi, cập nhật và báo cáo số liệu khách tham quan theo định kỳ

- Phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm; bảo đảm an ninh trật tự trị an trong khu vực di tích; an toàn cho khách tham quan du lịch; bảo vệ cảnh quan, môi trường di tích.

2. Hoạt động khai thác dịch vụ di sản văn hóa:

- Được mở tài khoản, sử dụng con dấu riêng, phải thực hiện đúng các quy định hện hành của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động khai thác dịch vụ di sản văn hóa.

- Tổ chức, quản lý và khai thác các hoạt động dịch vụ tại chỗ phục vụ khách tham quan, du lịch.

- Tổ chức sản xuất, khai thác các sản phẩm lưu niệm và ấn phẩm đặc sắc của địa phương.

- Lựa chọn, tổ chức các trò chơi dân gian và các dịch vụ văn hóa phù hợp.

3. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài liệu của phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,211,998

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2018-07-23 01:26:10

  Chi tiết:

   Hôm nay:

   Tuần này:

   Tháng này:

   Năm nay: