Liên kết website

Giới thiệu chung

        - Tên đơn vị: Bản quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn

        - Địa chỉ: Số 122 - đường Tam Thanh - phường Tam Thanh - TP Lạng Sơn

        - Email: banquanlyditich.svhls@gmai.com
        - Số điện thoại: (025) 3 872 772 - (025) 3 876 287

        - Ban quản lý di tích tỉnh được thành lập theo quyết định số 1666/QĐ - UBND ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chế độ tự chủ toàn phần về tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

        - Có chức năng, nhiệm vụ:

        Thực hiện chức năng quản lý di tích và các loại hình Di sản văn hóa khác trên địa bàn của tỉnh. Hướng dẫn hoạt động, quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị của di tích, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể khác theo phân cấp quản lý.

        Tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý di tích, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ chức quản lý và hướng dẫn việc quản lý, bảo vệ, khai thác, tôn tạo, bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích, di sản văn hóa phi vật thể trong tỉnh; Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích, phục vụ nghiên cứu, học tập và thăm quan du lịch; Sưu tầm tư liệu, tài liệu, hiện vật di tích, kiểm kê, đánh giá toàn bộ hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh, lập hồ sơ quản lý và đề nghị xếp hạng di tích các cấp; Tiến hành thống kê, phân loại, đánh giá, thẩm định tài liệu, hiện vật, hồ sơ di tích phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao; Trực tiếp quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác khu danh thắng Nhị - Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn; Khảo sát, sưu tầm, nắm bắt các loại văn hóa phi vật thể: Lễ hội truyền thống, các làn điệu dân ca, dân vũ, ngôn ngữ, chữ viết, làng cổ, phong tục, tập quán..; Thống kê, phân loại, nghiên cứu, đánh giá, thẩm định, xác định các giá trị đích thực của di sản văn hóa phi vật thể; Xem xét, lựa chọn, bảo tồn và phát huy các yếu tố tích cực, phù hợp; hạn chế tiến tới loại bỏ các yếu tố tiêu cực, chưa phù hợp.

        Hiện nay, trên địa bàn của tỉnh có 586 di tích được kiểm kê và đưa vào danh mục. Với 4 loại hình gồm: 250 di tích lịch sử cách mạng, 44 di tích khảo cổ, 248 di tích kiến trúc nghệ thuật (tín ngưỡng, tâm linh) và 44 danh lam thắng cảnh. Trong đó, 121 di tích đã được xếp hạng các cấp: 28 di tích quốc gia và 93 di tích được xếp hạng cấp tỉnh.

        Đến với Lạng Sơn là đến với hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng với các loại hình như: Di tích ghi dấu chiến công chống giặc ngoại xâm: Ải Chi Lăng, Đường số 4, khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn, khu du kích Chi Lăng, khu du kích Ba Sơn; Di tích ghi dấu sự kiện lịch sử: Sân vận động Đông Kinh (TP Lạng Sơn) - nơi Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc Lạng Sơn, Di tích Trạm khí tượng thuỷ văn Tràng Định - nơi Bác Hồ đến thăm năm 1961; Di tích lưu niệm các nhân vật lịch sử: di tích lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ (Văn Lãng), Nhà số 8 phố Chính Cai (TP Lạng Sơn), di tích lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri ( Văn Quan). Rồi các di tích khảo cổ học như: Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, Mai Pha, Phai Vệ, Phia Điểm, Ba Xã, Lũng Yêm… Cho đến các di tích văn hoá - nghệ thuật: Đình Bắc Sơn, Nông Lục (Bắc Sơn); chùa Tam Giáo, chùa Tam Thanh, chùa Thành, chùa Tiên (TP Lạng Sơn), chùa Bắc Nga (Cao Lộc), chùa Trung Thiên (Lộc Bình); đền Kỳ Cùng, đền Cửa Tây, đền Tả Phủ, đền Vua Lê; di tích Đoàn Thành Lạng Sơn, Thành Nhà Mạc… Ngoài ra còn có các điểm di tích như: đền Bắc Lệ, đền Quan Tuần Tranh, đền Mẫu Đồng Đăng... Đặc biệt nằm trong lòng thành phố Lạng Sơn, có quần thể di tích danh thắng nổi tiếng Nhị - Tam Thanh - Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc. Hàng năm, di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh đón tiếp và phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

       

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,211,967

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2018-07-23 01:14:03

  Chi tiết:

   Hôm nay:

   Tuần này:

   Tháng này:

   Năm nay: