Liên kết website

HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH LẠNG SƠN

HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH LẠNG SƠN

          Di sản văn hóa Lạng Sơn là một bộ phận không thể tách rời của Di sản văn hóa Việt Nam, là kết tinh trí tuệ, xương máu, truyền thống lịch sử, ý chí và tình cảm của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

          Lạng Sơn là một tỉnh địa đầu nằm ở phía Đông Bắc của tổ quốc. Với điều kiện tự nhiên được thiên nhiên ưu đãi đã tạo nên sự độc đáo phong phú và đa dạng của hệ thống các di sản văn hóa Xứ Lạng từ tiền sơ sử đến cận hiện đại, được phân bố rộng khắp trên địa bàn từ thành phố, thị trấn đến các thôn, vùng cao, biên giới. Sự đa dạng và phong phú của di sản văn hóa Lạng Sơn không chỉ thể hiện ở số lượng di tích mà còn thể hiện cả về loại hình di tích. Gồm 4 loại hình di sản chính là:

        + Khảo cổ học

        + Kiến trúc nghệ thuật

        + Lịch sử cách mạng

        + Danh lam thắng cảnh.

          Với 261 điểm di tích lịch sử cách mạng, tiêu biểu như Chi Lăng, Bắc Sơn. Đường số 4 anh hùng v.v.. đã minh chứng cho quá trình đấu tranh đầy gian khổ nhưng tự hào của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn nói riêng, của dân tộc Việt Nam nói chung, các di tích trên là những địa điểm ghi dấu sự kiện góp phần vào trang lịch sử hào hùng vẻ vang của dân tộc.

      Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn

          Với 47 điếm di tích Khảo cổ học trên toàn tỉnh thuộc các thời kỳ khác nhau đã chứng minh Lạng Sơn là một trong những chiếc nôi sinh ra loài người ở Đông Nam Á và sản sinh ra các nền văn hóa từ thời đồ đá đến sơ kỳ kim khí như Văn hóa Bắc Sơn (Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, Kéo Lèng…), văn hóa Mai Pha.. đã được phát hiện và khám phá.

   Di tích Hang thẩm Khuyên,xã Tân Văn, huyện Bình Gia

          Với 272 điểm di tích Kiến trúc nghệ thuật như: Chùa Thành, Đền Kỳ Cùng – Tả Phủ, Đền Mẫu Đồng Đăng, Bắc Lệ, Chùa Bắc Nga v.v…. Cùng với 51 điểm di tích Danh lam thắng cảnh như: Nhị - Tam Thanh, Chùa Tiên – Giếng Tiên, Hang Gió, Khu du lịch Mẫu Sơn… đã thể hiện sự đa dạng và phong phú, góp phần tạo nên bức tranh đa diện, đa sắc về di sản văn hóa của dân tộc.

Khu du lịch danh lam thắng cảnh Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình

  Di tích danh lam thắng cảnh Động – Chùa Tam Thanh, TP Lạng Sơn

          Các loại hình di tích văn hóa ở Xứ Lạng đều mang ý nghĩa rất lớn, phản ánh sinh hoạt văn hóa vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc Lạng Sơn nói riêng cũng như của cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung. Qua công tác nghiên cứu kiểm kê, đăng ký, xếp hạng các di sản văn hóa tại Lạng Sơn trong những năm qua, đã thống kê sơ bộ được 631 điểm di tích thuộc 4 loại hình. Trong số này đã có 25 điểm di tích và 04 khu di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 94 điểm di tích và 03 khu di tích được xếp hạng cấp Tỉnh và hơn 400 điểm di tích khác đang được tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn và phát huy.

          Dựa trên các điều kiện tự nhiên và điều kiện mang tính đặc thù, có thể nói rằng Lạng Sơn là một trong những các địa phương có số lượng di sản văn hóa khá lớn, phân bố ở khắp các địa bàn trên toàn tỉnh, phong phú và đa dạng về loại hình với những tính chất và thời đại khác nhau. Nhiều di sản văn hóa có giá trị lớn mang ý nghĩa Quốc gia, có giá trị về các mặt như: văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tinh thần, quân sự… Đây là nguồn di sản văn hóa dân tộc vô cùng quý giá của Lạng Sơn, đồng thời là nguồn tài nguyên kinh tế du lịch đầy tiềm năng.

          Qua thời gian, hệ thống các di sản văn hóa luôn được nhân dân và nhà nước quan tâm, gìn giữ, bảo vệ, tôn tạo, phát huy, tuy nhiên cũng qua quá trình tác động của các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc, do tác động khắc nghiệt của các điều kiện tự nhiên mà một số lượng lớn các di sản văn hóa ở Lạng Sơn bị xuống cấp, mai một, đây là một tổn thất lớn trong thực trạng hiện nay. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải nhìn nhận và đánh giá rằng các di tích văn hóa Lạng Sơn đã có vai trò rất lớn trong việc bảo tồn, phát huy, giáo dục truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng cho nhân dân địa phương trong và ngoài tỉnh, góp phần quan trọng vào việc khai thác các tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay.

          Cùng với sự nghiệp đổi mới của đất nước, trong những năm gần đây công tác bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh ở Lạng Sơn đã không ngừng đổi mới nhằm tôn tạo kịp thời, đúng với nội dung, ý nghĩa của từng di tích để phát huy giá trị phục vụ kịp thời vào đời sống văn hóa tư tưởng tâm linh của nhân dân và sự nghiệp phát triển toàn diện của đất nước. Chính các di sản văn hóa này là minh chứng góp phần cho sự hình thành, tồn tại phát triển của tỉnh, của quốc gia, dân tộc và con người văn hóa Lạng Sơn.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,211,989

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2018-07-23 01:22:27

  Chi tiết:

   Hôm nay:

   Tuần này:

   Tháng này:

   Năm nay: