Liên kết website

Công tác lập Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Thực hiện Kế hoạch 494/KH-BKK ngày 30/5/2011 của Ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn về tổng kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 5 năm qua Tổ chuyên viên giúp việc Ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh đã tham mưu cho Ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 11 huyện, thành phố, đảm bảo nội dung, tiến độ đề ra. Trong quá trình kiểm kê, Tổ chuyên viên đã tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc lựa chọn, lập hồ sơ Di sản di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh để đề nghị cấp có thẩm quyền đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Lạng Sơn hiện đã có 03 di sản được được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm:

          1. Lễ hội Đền Kỳ Cùng – Đền Tả Phủ (Phường Vĩnh Trại, phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn)

          2. Lễ hội Bủng Kham (Xã Đại Đồng, huyện Tràng Định)

          3. Lễ hội Ná Nhèm (xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn)

Trong thời gian tới, tổ chuyên viên giúp việc Ban kiểm kê tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể đảm bảo nội dung, tiến độ đề ra theo kế hoạch; tiếp tục lựa chọn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu để đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia theo qua định./.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,211,970

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2018-07-23 01:15:17

  Chi tiết:

   Hôm nay:

   Tuần này:

   Tháng này:

   Năm nay: