Liên kết website

Di sản văn hóa Lạng Sơn là một bộ phận không thể tách rời của Di sản văn hóa Việt Nam, là kết tinh trí tuệ, xương máu, truyền thống lịch sử, ý chí và tình cảm của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Theo sách Đại Nam nhất thống chí – Quốc sử quán triều Nguyễn, thì Chùa Linh Quang và Đền Phia Mi là hai điểm di tích đều được xây dựng vào thời nhà Lê, cùng có ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân châu Thất Tuyền. Tương truyền, hai di tích này có gắn bó mật thiết với nhau về sử tích, lễ hội diễn ra cùng một ngày (12 tháng tư âm lịch hàng năm).

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,033,124

  IP của bạn: 54.158.166.0

  Thời gian: 2017-01-20 21:32:48

  Chi tiết:

   Hôm nay: 690

   Tuần này: 10021

   Tháng này: 24656

   Năm nay: 24656